Prolog

The main organizer, Karin Edman will be presenting the larp under the larp convention Prolog March 4-6. The presentation will be held during the program item for such presentations, saturday morning.

Huvudarrangören, Karin Edman kommer delta under Lajvkonventet Prolog 4-6 mars och kommer även hålla en kort presentation av lajvet på plats under evenemanget “Lajvpresentationer”.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.