Signup is open!

Karin and Linda

Karin and Linda

The signup will be open from June 1 2016 until June 22 (with an option for the organizers to keep it open for one more week until June 28). After sign up has closed, the applications will be reviewed and casting will be done. After this the applicants will be notified with the results and those who secured roles will be given a short, preliminary version of their character.

Anmälan kommer vara öppen från 1-22 juni (kan förlängas till 28 juni). När anmälan stängs gås anmälningarna igenom och casting utförs. Efter detta blir samtliga ansökande kontaktade med resultatet och de som fått roller får en kortversion av sin roll.

sign up/anmälan

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.