Partipant list is in the mail

English:
Yesterday I sent out a mail that went out to everyone that signed up. In it was a link to the list of participants and also the top 10 on the reserve list. You can use the list if you for example want to check if a certain person is going to the larp.
This is probably the last mass mail sent out to everyone that signed up. From now on information e-mails for all participants will be sent to participants and top ten reserves.

Mails divided by character type will be sent to players of that character type.
Remember that since you will be given a character, it can be a good thing to wait with planning your game play.

Svenska
Igår skickade jag ut ett mail till alla som hade anmält sig. I det låg det en länk till deltagarlistan + vilka som är topp tio i reservlistan. Du kan använda dig av listan om du till exempel vill kolla om en särskild person ska på lajvet.
Detta är troligen det sista massmailet som skickas till alla som hade anmält sig. Från och med nu går informations-mail ut enbart till deltagare och top tio-reserver.

Det kommer att komma mass-mail till medlemmar av olika rolltyper.
Eftersom det dröjer ett tag innan du får din skrivna roll, kan det vara en god idé att vänta med att förbereda spel.

/Karin Edman

HÄG märke

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.