Betalningsinformation ute

Nu har alla deltagare fått betalningsinformationen.

Här kommer betalningsinformationen för de som ska delta på Häxorna på Ästad Gård lajvet. Vi ber om ursäkt att det har dröjt med det har varit administrativa problem som har gjort att det har tagit extra lång tid.
Man betalar in 1000kr till konto 8327-9, 933143279-0 Swedbank. Märk betalningen med erat namn.
Pengarna ska vara oss tillhanda senast den 10 oktober. Detta gäller dock inte reserver som fått plats senare. Om du av någon anledning har problem att betala detta innan den 10 oktober så kontakta oss snarast.
Om det mot förmodan skulle bli ett överskott kvar efter lajvet så skänks dessa pengar till en kvinnocentrerad välgörenhet.

Ansvarig för inbetalningarna är Linda Rosengren som du kan kontakta på telefon 070-3038295 eller på mail witchesofastadfarm@gmail.com.

Linda och Karin

Hello

Here comes the payment information for those who will participate in The Witches of Ästad Farm LARP. We apologize that it has taken with it has been administrative problems have meant that it has taken extra time.

It pays to account 1000SEK 8327-9, swedbank 933143279-0 or IBAN SE1380000832799331432790 SWIFT/BIC: SWEDSESS. Mark the payment with your real names.
The money must be received by 10 October. If you are a reserve who gets a role at the larp later you pay at that time instead.
If, for any reason you have trouble paying this before October 10, please contact us as soon as possible.

If it should happen to be a surplus left after the LARP then donated the money to a women-centric charity.

Responsible for payments is Linda Rosengren, you can contact me by phone (046)70-3038295 or reply to this email.

Sincerely Linda and Karin

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.