Sign up for Witches of Ästad Farm 2017 opens tomorrow

(svenska under)
How will sign up work?

Sign up opens Sunday evening April 23:rd and will close in the evening Sunday may 7. That means it will be open for two weeks.

If we have more sign ups than living space at the Farm we will do a lottery with some quotas. We will try to be swift in getting back to you.

If you sign up during the first week you will have a slightly higher chance at attending.
If you are an international guest you will have a higher chance of attending.

You can also sign up directly for the reserve list, which is perfect for people who can’t plan their lives ahead into October. You will then be put on the reserve in the order your name gets drawn in the lottery. If you cannot accept a spot at the time when it is offered you can still remain on the reserve until later on. We will then offer it to the next in line.

We have raised the price to 1100 SEK/110 EUR due to us renting the farm during season and not off season like last time. We have talked to Larp Fund about getting some tickets at half price.

Lots of love from Karin and Linda.

Hur fungerar anmälan?

Anmälan öppnar på kvällen söndagen den 23:e april och stänger på kvällen söndagen den 7 maj. Alltså är anmälan öppen i två veckor.

Om vi får fler anmälningar än vad vi har platser på gården kommer vi att göra ett lotteri med vissa kvoter.  Vi kommer försöka ge svar så fort vi kan.

Om du anmäler dig under första veckan har du högre chans att få en plats.
Om du är en internationell gäst har du en högre chans att få en plats.

Du kan även anmäla dig direkt till reservlistan, vilket kan vara bra om du har svårt att planera ditt liv fram tills oktober. Då hamnar du på reservlista in den ordningen ditt namn drogs. Om du inte kan acceptera en erbjuden roll när den erbjuds så står du ändå kvar på listan och vi går vidare i turordning.

vi har höjt priset i år, till 1100 då vi hyr Ästad inom säsongen vilket leder till en högre hyra. Vi ska tala med Larp Fund om ett fåtal rabatterade biljetter.

Massor med kärlek från Karin och Linda.

image

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.