Order 79 på svenska

Insåg att vi för stunden inte har den exakta ordalydelsen på “Order 79” den undantagsorder som internerade alla Sveriges Registrerade Häxor i fiktionen. Den är baserad på den högst verkliga Order 79 som internerade japaner och ättlingar i USA efter Pearl Harbour.

/Karin Edman – huvudarrangör

Försvarsstabens avdelning för särskilda insatser

Stockholm
3 September 1939

Påbud för alla häxor som uppehåller sig inom Konungariket Sveriges gränser

I enlighet med bestämmelserna i Undantagsorder 79, daterad 3 september 1939 kommer alla häxor, oavsett medborgarskap, att omlokaliseras senast kl 12.00, 14 september 1939.

Ingen häxa kommer att tillåtas färdas in i, eller ut ur, riket efter kl 12.00, 14 september 1939, utan att ha inhämtat särskilt tillstånd från Försvarsstabens avdelning för särskilda insatsers representant på Försvarstabens kontor i Stockholm.

Rosenbad 4
10333 Stockholm

Sådant tillstånd kommer endast att medges i yttersta nödfall. De lokala kommunkontoren i samarbete med Försvarsstabens avdelning för särskilda insatsers kommer att bistå alla häxor på följande vis;

1. Ge råd och instruktioner gällande omlokaliseringen.

2. Tillhandahålla tjänster avseende skötsel, uthyrning, försäljning, förvaring och annan hantering av de flesta sorters egendom såsom fastigheter, affärs- och yrkesutrustning, hushållsvaror, båtar, bilar och boskap.

3. Bistå kring juridiska och administrativa spörsmål gällande överlåtelsen av omvårdnadsansvar för minderåriga barn.

4. Transportera personer, och en begränsad mängd kläder och tillhörigheter, till deras nya inkvarteringar.

Följande instruktioner måste följas.

1. Varje häxa skall anmäla sig på närmaste Kommunkontor för att erhålla vidare instruktioner. Detta skall göras mellan 8.00 och 17.00 den 10-14 september 1939.

2. De evakuerade måste medtaga följande utrustning vid avresa till Uppsamlingscentralen:
a. Täcken, kuddar och sängkläder (ej madrasser).
b. Toalettartiklar.
c. Extra kläder.
d. Nödvändiga personliga tillhörigheter.

Alla föremål så medtagna skall vara säkert nedpackade och tydligt märkta med ägarens namn och numrerade i enlighet med de instruktioner som erhålls på Kommunkontoret. Storlek och antal paket avgörs utifrån vad personen i fråga själv kan bära.

3. Mödrar som ammar kan medtaga sina spädbarn till Uppsamlingscentralen. De skall då också tillse att packa utrustning enligt ovan även för barnens behov.

4. Minderåriga barn som ej ammas och ej kan överlämnas till annan familjemedlem under tiden evakueringen varar kommer via sociala myndigheter att omplaceras i lämplig fosteromsorg.

5. Inga husdjur kommer att tillåtas.

6. Inga personliga ägodelar eller hushållsvaror kommer att transporteras separat till Uppsamlingscentralen.

7. Konungariket Sverige kommer via här för utsedda myndigheter att tillhandahålla lagringsmöjligheter, på ägarens ansvar, för större hushållsvaror såsom frysboxar, tvättmaskiner, piano och andra tyngre möbler. Matlagningsutensiler och andra mindre föremål kan mottagas för förvaring i de fall de är säkert packade i lårar och tydligt märkta med ägarens namn och adress.

8. Var och en kommer att tillhandahållas transport till Uppsamlingscentralen. Privata transportmedel kommer ej att användas. Alla instruktioner gällande denna omlokalisering kommer att erhållas på det lokala kommunkontoret.

Kontakta ert Kommunkontor mellan 8.00 och 17.00 alla dagar fram tills den 14 September eller Försvarsstabens avdelning för särskilda insatsers för att erhålla ytterligare instruktioner.

På uppdrag av
Svenska Regeringen
Tage Erlander
Statssekreterare

Se Undantagsorder 79.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.