We open the farm today

We will have almost no phone coverage at Ästad 4H Farm but the phone number is 0340-460 10. Organizers will be there from 14:00 today thursday.

There is excellent WiFi there and you will get the pass-word when you arrive.

Posted in Uncategorized | Comments Off on We open the farm today

Order 79 på svenska

Insåg att vi för stunden inte har den exakta ordalydelsen på “Order 79” den undantagsorder som internerade alla Sveriges Registrerade Häxor i fiktionen. Den är baserad på den högst verkliga Order 79 som internerade japaner och ättlingar i USA efter Pearl Harbour.

/Karin Edman – huvudarrangör

Försvarsstabens avdelning för särskilda insatser

Stockholm
3 September 1939

Påbud för alla häxor som uppehåller sig inom Konungariket Sveriges gränser

I enlighet med bestämmelserna i Undantagsorder 79, daterad 3 september 1939 kommer alla häxor, oavsett medborgarskap, att omlokaliseras senast kl 12.00, 14 september 1939.

Ingen häxa kommer att tillåtas färdas in i, eller ut ur, riket efter kl 12.00, 14 september 1939, utan att ha inhämtat särskilt tillstånd från Försvarsstabens avdelning för särskilda insatsers representant på Försvarstabens kontor i Stockholm.

Rosenbad 4
10333 Stockholm

Sådant tillstånd kommer endast att medges i yttersta nödfall. De lokala kommunkontoren i samarbete med Försvarsstabens avdelning för särskilda insatsers kommer att bistå alla häxor på följande vis;

1. Ge råd och instruktioner gällande omlokaliseringen.

2. Tillhandahålla tjänster avseende skötsel, uthyrning, försäljning, förvaring och annan hantering av de flesta sorters egendom såsom fastigheter, affärs- och yrkesutrustning, hushållsvaror, båtar, bilar och boskap.

3. Bistå kring juridiska och administrativa spörsmål gällande överlåtelsen av omvårdnadsansvar för minderåriga barn.

4. Transportera personer, och en begränsad mängd kläder och tillhörigheter, till deras nya inkvarteringar.

Följande instruktioner måste följas.

1. Varje häxa skall anmäla sig på närmaste Kommunkontor för att erhålla vidare instruktioner. Detta skall göras mellan 8.00 och 17.00 den 10-14 september 1939.

2. De evakuerade måste medtaga följande utrustning vid avresa till Uppsamlingscentralen:
a. Täcken, kuddar och sängkläder (ej madrasser).
b. Toalettartiklar.
c. Extra kläder.
d. Nödvändiga personliga tillhörigheter.

Alla föremål så medtagna skall vara säkert nedpackade och tydligt märkta med ägarens namn och numrerade i enlighet med de instruktioner som erhålls på Kommunkontoret. Storlek och antal paket avgörs utifrån vad personen i fråga själv kan bära.

3. Mödrar som ammar kan medtaga sina spädbarn till Uppsamlingscentralen. De skall då också tillse att packa utrustning enligt ovan även för barnens behov.

4. Minderåriga barn som ej ammas och ej kan överlämnas till annan familjemedlem under tiden evakueringen varar kommer via sociala myndigheter att omplaceras i lämplig fosteromsorg.

5. Inga husdjur kommer att tillåtas.

6. Inga personliga ägodelar eller hushållsvaror kommer att transporteras separat till Uppsamlingscentralen.

7. Konungariket Sverige kommer via här för utsedda myndigheter att tillhandahålla lagringsmöjligheter, på ägarens ansvar, för större hushållsvaror såsom frysboxar, tvättmaskiner, piano och andra tyngre möbler. Matlagningsutensiler och andra mindre föremål kan mottagas för förvaring i de fall de är säkert packade i lårar och tydligt märkta med ägarens namn och adress.

8. Var och en kommer att tillhandahållas transport till Uppsamlingscentralen. Privata transportmedel kommer ej att användas. Alla instruktioner gällande denna omlokalisering kommer att erhållas på det lokala kommunkontoret.

Kontakta ert Kommunkontor mellan 8.00 och 17.00 alla dagar fram tills den 14 September eller Försvarsstabens avdelning för särskilda insatsers för att erhålla ytterligare instruktioner.

På uppdrag av
Svenska Regeringen
Tage Erlander
Statssekreterare

Se Undantagsorder 79.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Order 79 på svenska

The larp is moving nearer

We finally regained access to the webpage so now we can edit our hearts out!

The reserve is still open

Posted in Uncategorized | Comments Off on The larp is moving nearer

Sign up for the reserve is open

Här kommer anmälningsformuläret igen, denna gången gäller det dig som missade att anmäla dig i tid men som är intresserad av att stå med på vår reservlista. Vi kommer då kontakta dig vid eventuella avhopp

Here is the Sign up form again! The Sign up is now open for those who missed sign up and want to sign up as a reserve. This way we can contact you when we have drop outs.

https://goo.gl/forms/E6rUQlR0CcMbJWCl1

Posted in Uncategorized | Comments Off on Sign up for the reserve is open

anmälan har öppnat / Sign up is now open

Här kommer nu anmälningsformuläret. Kom ihåg att du har större chans att komma med på lajvet om du anmäler dig första veckan. Anmälan är öppen i två veckor.

Here is the Sign up form! The Sign up is open for two weeks but you have a higher chance of getting a spot if you sign up in the first week

 

https://goo.gl/forms/E6rUQlR0CcMbJWCl1

Posted in Uncategorized | Comments Off on anmälan har öppnat / Sign up is now open

Sign up for Witches of Ästad Farm 2017 opens tomorrow

(svenska under)
How will sign up work?

Sign up opens Sunday evening April 23:rd and will close in the evening Sunday may 7. That means it will be open for two weeks.

If we have more sign ups than living space at the Farm we will do a lottery with some quotas. We will try to be swift in getting back to you.

If you sign up during the first week you will have a slightly higher chance at attending.
If you are an international guest you will have a higher chance of attending.

You can also sign up directly for the reserve list, which is perfect for people who can’t plan their lives ahead into October. You will then be put on the reserve in the order your name gets drawn in the lottery. If you cannot accept a spot at the time when it is offered you can still remain on the reserve until later on. We will then offer it to the next in line.

We have raised the price to 1100 SEK/110 EUR due to us renting the farm during season and not off season like last time. We have talked to Larp Fund about getting some tickets at half price.

Lots of love from Karin and Linda.

Hur fungerar anmälan?

Anmälan öppnar på kvällen söndagen den 23:e april och stänger på kvällen söndagen den 7 maj. Alltså är anmälan öppen i två veckor.

Om vi får fler anmälningar än vad vi har platser på gården kommer vi att göra ett lotteri med vissa kvoter.  Vi kommer försöka ge svar så fort vi kan.

Om du anmäler dig under första veckan har du högre chans att få en plats.
Om du är en internationell gäst har du en högre chans att få en plats.

Du kan även anmäla dig direkt till reservlistan, vilket kan vara bra om du har svårt att planera ditt liv fram tills oktober. Då hamnar du på reservlista in den ordningen ditt namn drogs. Om du inte kan acceptera en erbjuden roll när den erbjuds så står du ändå kvar på listan och vi går vidare i turordning.

vi har höjt priset i år, till 1100 då vi hyr Ästad inom säsongen vilket leder till en högre hyra. Vi ska tala med Larp Fund om ett fåtal rabatterade biljetter.

Massor med kärlek från Karin och Linda.

image

Posted in Uncategorized | Comments Off on Sign up for Witches of Ästad Farm 2017 opens tomorrow

Witches of Ästad Farm 2017 gets a date!

Save the date! Friday 13 October – Sunday 15 October 2017.

We have secured the same venue we used in 2016 venue between October 12 and October 15. The larp will run with workshops starting at 10:00 AM on friday 13:th and end at 11:30 AM on sunday 15:th. Participants will be released from the venue at 15:00 PM at the latest.

/Main Organizer WÄF Karin Edman

Posted in Uncategorized | Comments Off on Witches of Ästad Farm 2017 gets a date!

Workshop Schedule for Friday

Workshop Schedule for friday:

10:00-10:45
Hi and Welcome
Introductions
Security and Fire safety for the venue

And a game about the themes for the larp.

11:00-11:45 You will divide into groups

Witches and healers will have time to practice using magic and harmonizing their out of game view on it.

The staff (including health) will have time to organize their work. Healers can choose what they need the most.

11:45-13 is Lunch and we recommend you change into your characters work clothes. But you will have some time for hair and make up later, before the game.

13-13:45 We will showcase in game violence, show how cold iron works on witches, you can try it out on each other, and if you want to you can also incorporate this into your personal relationships.

14:00-14:45 Carl Nordblom will talk about how Lucifer will work out for this game, what his function is and so on.
After that we will physically try out doing some daily things together, enter the area where you have dinner and sit down, get all the witches into order in the cellar to walk outdoors, do a formation out in the yard, ready to do gymnastics so everyone know where they usually stand and so on.

14:45 You are free to go fix hair and makeup! We will hopefully start the game at stations given to you at 16:00 but you know…larp.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Workshop Schedule for Friday

Character description

Now the rumours about all the characters have been translated to English as well.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Character description

Meny för lajvet

Matordning för Häxorna på Ästad

Maten är låglaktos, lakto-ovovegetarisk, säsongsanpassad och i möjligaste mån fri från jordnötter, nötter och mandel. Där ekonomiskt utrymme finns väljs ekologiska och rättvisemärkta alternativ och om möjligt från lokala producenter. Deltagare behöver inte ta med matsaker. Deltagare uppmuntras att ta med något att äta om de vet med sig att de kan ha svårt för viss typ av mat eller att de kan ha svårt för att hoppa över ett mål. Måltidsordningen är preliminär och ändringar kan komma att ske. Kontakta Agnes Hulthén ifall du har någon allergi som gör att du behöver ha anpassning av kosten.

Agnes nås via Facebook, på mobil 0705617341 och på e-post agnes.hulthen@ryberg.st (Ja, ändelsen är skum och inte se, det ska vara så 🙂 )

 

Fredag

12.00 – 13.00

Lunch
Intas off mellan förbedelserna och workshops. Det blir buffé, förmodligen med inspiration från mellanöstern.

 

17.00 – 18.00

Middag 

Ugnsomelett med svampstuvning

 

20.00 – 21.00

Kvällsfika
Nyponsoppa
Skorpor
Margarin
Morotsmarmelad eller motsvarande

 

Lördag

8.00 – 9.00

Frukost
Gröt, mjölk och äpplemos
Ostsmörgås

10.30 – 11.00

elvakaffe (eller te)
Någon form av kaffebröd
Äpple

12.00  – 13.00

Hämtning av matpaket öppnar. Fint folk får serverat.

1 kokt ägg
1 morot
1 bit ost
1 bit bröd
1 klick margarin
1 bit ugsnpannkaka, pannkaka eller plättar
½ äpple

14.30-15.00

trekaffe (eller te)
Någon form av kaffebröd
Äpple

 

17.00 – 18.00

Kvällsmat
“Shepards pie” Vegetarisk färs med potatismostäcke
Rivna morötter och vitkål med russin

 

20.00 – 21.00

Kvällsfika
Nyponsoppa
Skorpor
Margarin
Morotsmarmelad eller motsvarande

 

Söndag

 

8.00 – 9.00

Lätt frukost
Gröt, mjölk och äpplemos
Ostsmörgås

 

10.30 Förmiddagskaffe (eller te)

Någon form av kaffebröd
Äpple
Någon gång mellan 12 och 13.00
Lunch serveras off. Det blir förmodligen pizza.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Meny för lajvet