Healers / Helare

Helare är en typ av häxa, men de kan inte använda offensiv magi över huvud taget. De kan inte ens skydda sig själva. Helare har ofta minst en förälder som är utövande häxa. Det är vanligare med medfödda utseendeförändringar hos de som senare blir helare.

Om du ska spela helare kan sådant framhävas med hjälp av smink som visar på synliga ådror, blåa eller vita linser, eller linser som ger dig olikfärgade ögon.