Häxor och Helare

Den officiella statistiken säger at 1 promille av befolkningen är häxor. Av dessa är sedan 9/10 kvinnor. Varför det ser ut på detta vis är det ingen som vet. Helare är en typ att häxor, men brukar räknas som en helt egen kategori och lyder under något annorlunda lagar. Nu i krigstid måste Helare får ett underskrivet intyg från Försvarsmakten enhet för särskilda insatser innan de kan påbörja en anställning och många anvisas att arbeta på Häxgårdarna.

Magi är i sig en naturkraft som kan kanaliseras just av häxor, men för att ge den form, riktning och mål behöver häxor ritualisera användandet av just sin egen magi. Ritualen kan vara mycket kort och innebära rörelser, ord, handlingar och föremål som kan vara svåra för utomstående att identifiera som rituella.

Huvudinriktningarna för traditionell häxmagi är det som brukar kallas de fyra eller fem elementen jord, eld, vatten och luft. Det femte är eter/ande. Det är dock mycket som pekar på att detta inte har med magins natur att göra utan att häxor är påverkade av den tradition de vuxit upp inom, så även avvikande traditioner förekommer.

Länkning: Häxor som känner varandra bra kan länka med varandra. Det var just detta som utnyttjades under första världskriget och ledde till att häxorna kunde göra så pass massiv förstörelse. Två länkade häxor blir mer än dubbelt så starka.

Begränsning: Generellt sett kan häxor inte förutspå framtiden. Det finns högkänsliga häxor som kan få en magkänsla av vad som kommer hända de närmaste dagarna, men på grund av hur högkänsligheten påverkar deras övriga liv så väljer de flesta sådana häxor att isolera. Isoleringen är både från andra häxor och befolkningen i stort. Den klassiska häxan som bor ensam i en stuga i skogen eller en eremit långt ut i en öken är ofta en högkänslig häxa.

Djävulen: De flesta häxor har mött djävulen i sin tonår eller tidiga tjugoårsåldern. Mötet sker ofta nära inpå att de börjat känna av magi. Djävulens fysiska manifestation är influerad av hur han porträtteras i bibeln och i framstående litterära verk. Han sanna natur som en mörk kraft handlar om magins djupaste delar. Dessa möten med Lucifer slutar ofta om de förkastar djävulen men fortsätter om de “väljer” honom. Hela upplevelsen oavsett utgång är djupt erotisk oavsett häxans vanliga sexuella preferenser. Och utöver det sexuella erbjuder djävulen att hjälpa häxan med hennes mest egoistiska önskningar och att förstärka hennes egna krafter. Förutsatt att de skriver under med sitt blod.

Denna djävulska influens är anledningen att Svenska Kyrkan beslöt sig för att slut förfölja häxor då förföljelserna var den största anledningen för unga häxor att välja att sluta sig till djävulen. Istället antog svenska kyrkan en mer själavårdande position mot häxor. Förändringen ledde i sin tur till att de flesta häxor idag varken är hedniska eller djävulsdyrkande utan kristna så som befolkningen i stort.