Kön och etnicitet

Män och kvinnor
Jag är feminist men jag kommer ändå att arrangera ett lajv där sexism kommer vara i spel.

I lajvets version av Sverige 1941 finns det kvinnor på väpnade tjänster i militären. Det betyder inte att de ses som jämbördiga män. Den allmänna värnplikten gäller inte kvinnor men det finns många frivilliga kvinnor som valt att göra värnplikt ändå, bara för att upptäcka att de efter träningen hamnar på positioner som anses “passa dem som kvinnor”. Att vakta en av lägergårdarna som håller kvinnor är en sådan position.

Flera av de åtta vakterna på lajvet kommer vara kvinnor, men de kommer ändå utsättas för sexism, så som att omgivningen förväntar sig att de alla kommer “återvända hem” och leva kärnfamiljsliv när kriget är slut.

Då kvinnliga roller kommer att vara i majoriteten och manliga roller kommer vara i minoritet kan istället manliga roller känna ett behov att sluta sig samman med andra män oavsett vad de andra tycker om det inlajv.

Etnicitet
Jag vill inte begränsa mina spelare på grund av deras hudfärg. Samtidigt vill jag inte att vi glömmer de nationalistiska och rasistiska strömningar som var aktiva i Sverige 1941. Därför kommer vi inte spela på rasism baserat på utseende, utan istället går rasismen på linjen uppfattad nationalitet. Detta kommer markeras visuellt på namnskyltarna och det är de roller som uppfattas som svenska som kommer markeras upp.