Magins ursprung och användning

Magisystem designat i samarbete med David Bergkvist

Magins ursprung

Magi är en bakgrundsstrålning som är närvarande parallelt med vårt universum. Häxors magi består först och främst av att de står i kontakt med denna bakgrundstrålning och fungerar som en skärningpunkt mellan vårt universum och den parallelitet som magin kommer från.

Genom att de fungerar som fokus för denna kraft och kan de kanalisera och rikta den så att deras vilja påverkar slumpen.

Starka och svaga häxor

Ju starkare häxa en häxa är, desto mer osannolika händelser kan hon få att ske och med större precision. Den mäktigaste magin påverkar sannolikheter på molekyl- och atomnivå, och kan således kalla fram uppenbart övernaturliga effekter, såsom att frammana eld eller smälta kött. Den enklaste och vanligaste magin är en låggradig “välsignelse”, att bringa mer eller mindre varaktig tur.

 

Många svaga häxor väljer att inte alls syssla med trollkonst, eller ägnar sig mer åt verksamheter som bara delvis hjälps av att en häxa är inblandad, så som att arbeta på apotek, bondgårdar, i sjukvården, som veterinär, inom örtvetenskap, kokkonst, bageri, barnmorska, eller antroposofi inom skolan.

Häxor blir starkare om de länkar med varandra. För att kunna länka med en annan häxa måste en häxa kunna hennes Sanna Namn.

 

Häxor manifesterar oftast sina krafter parallellt med att de utvecklar sin sexualitet, dvs. oftast under puberteten. Olika häxor är olika starka i magin, men alla häxor blir starkare med stigande ålder – hela livet ut. Magin har också en begränsad livgivande effekt; de har naturligt mer “tur”, vilket gör att de statistiskt drabbas av färre sjukdomar än andra och därför också ofta lever väldigt länge och är friska och starka upp i hög ålder.

 

Lajvet, Häxorna på Ästad Gård, utspelar sig på en plats som är inringad av en magisk cirkel som regelbundet förnyas av de tre helarna som befinner sig på gården. Denna cirkel försvagar häxorna, främst deras förmåga att påverka den omkringliggande världen. Det är även mycket svårt att passera cirkeln för en fullfjädrad häxa, medan en helare kan släppa in och ut en annan helare.

På vänstra armen har samtliga häxor på en Statlig Häxgård två runor. Den ena samverkar med den magiska cirkeln för att hålla kvar häxan innanför den magiska cirkeln (staketet som omger gården) och den andra undertrycker deras förmåga att använda magi. Dessa runor slits ut och bleknar, främst den som ska trycka ner förmågan att använda magi, och runorna måste ständigt inspekteras och förnyas av de helare som arbetar på gården.

 

Många häxor tycker att de ändå kan känna av magi, utan att få direktkontakt med den, om de mediterar. Helare mediterar också ibland, då oftast för att återhämta sig.

Häxor och “kallt järn”

Järn har en starkt antimagisk effekt, ju renare järn desto starkare effekt. Helt rent järn kallas av häxor och personal för “kallt järn”. Föremål av denna metall upplevs vid kontakt med en häxas hud som extremt kall, kallare än is, fast har ingen faktisk, fysisk, kylande effekt. Häxor kan inte förflytta järn som de står i direkt hudkontakt med, och kan inte heller gå emot järn som rör sig. Det betyder att en häxa som slås i järn, till exempel får en järnring runt halsen, kommer att sluta på golvet, oförmögen att röra sig, som om metallen var obegripligt tung. Med en bit järn som “hävstång” mot en häxa blir järnbäraren “oändligt stark”, då häxan inte kan pressa järnet i någon ny riktning. En häxa i direkt hudkontakt med rent järn kan inte utföra någon magi, och kan inte ens se magiska fenomen.

Orent järn, såsom stål, har en antimagisk effekt, men mycket svagare, och legeringar med mindre än ungefär 60% järn har ingen antimagisk effekt alls.

Alla vakter på Ästad Gård bär kallt järn.

Magiska effekter under spel

Alla häxor har en mental “grimoire”, en uppsättning besvärjelser som de kan utföra i vanliga fall, och många har kommit att lita på en del av dessa som en del av sitt dagliga leverne. Nästan alla dessa besvärjelser är dock helt verkningslösa under påverkan av de fjättrande runorna som varje dag förnyas, och häxorna på Ästad Gård har varit tvungna att lära sig leva utan att kunna hålla kaffet varmt i koppen hela dagen, att kunna hela köttsår eller att slå en otrevlig granne med temporär blindhet eller otät blåsa.

Under tiden som gått på Ästad Gård har dock flera häxor märkt att de ändå kan utföra små, svaga besvärjelser, särskilt sådana som anses enkla “nybörjareffekter”, och särskilt om dämpningsrunan börjat blekna lite. Självklart är det högst förbjudet att utöva magi på gården, men du bestämmer själv om du är en sådan häxa som kan tänka dig försöka dig på att ta risken att trotsa förbudet. Straffet för en häxa som ertappas att bruka magi – även milda välsignelser – är tydligt: Att slås i kallt järn.

 

Besvärja häxa vid hennes Sanna Namn

En häxa kan få stark suggestiv makt över en annan häxa genom att tilltala henne med hennes Sanna Namn, och bara leda in den mildaste gnutta magi i uttalandet. En häxa som besvärjs vid sitt Sanna Namn får helt enkelt en mycket stark impuls att lyda den som tilltalar henne, som om alla förslag och order som kommer från besvärjaren är häxans egen vilja.

En oförberedd, disträ eller emotionellt upprörd häxa är i princip chanslös att motstå suggestionskraften i sitt Sanna Namn.

Dessutom kan det Sanna Namnets kraft användas för att kraftigt förstärka all magi mot namnets bärare – både på gott och ont.
Det här är orsaken till varför alla häxor är ytterst försiktiga med att låta andra människor – men i synnerhet andra häxor – få veta deras Sanna Namn.

Särskilt viljestarka häxor som tränat sig i självdisciplin har en chans att motstå en suggestion vid hennes Sanna Namn, men även dessa bör vara förvarnade och redo för att ha en rimlig möjlighet att gå emot besvärjelsen

 

Magisk länkning

Två eller fler häxor kan, genom att yttra varandras namn i en liten ritual, ingå ett evigt, obrytbart magiskt förbund, genom vilket de därefter kan låta sina magi samverka och bli många gånger starkare än de individuella häxornas separata magiska kraft. Den stora nackdelen är förstås att behöva avslöja sitt Sanna Namn, varför det utgör ett enormt förtroende att ingå en magisk länk med en annan häxa. Ritualen anses av de flesta häxor som något långt mer intimt än sex, och på vissa sätt en djupare kärleksförklaring än ett äktenskap, då länken varar livet ut.

 

Förbannelse

De häxor på Ästad Gård som återfunnit en svag länk till sin magi kan förbanna en annan person som uppehåller sig innanför den magiska cirkeln. De kan dock ej sträcka sig utanför cirkeln. Förbannelsen går till så att de bygger en avbild av personen (t.ex. en liten människofigur, av papper, garn, eller vilket organiskt material som helst); helst med ett hårstrå från personen, och en papperslapp där offrets namn står skrivet. Om besvärjaren känner till offrets Sanna Namn och skriver ned det som en del av besvärjelsen så blir effekten mycket, mycket starkare.

Över avbilden utförs en ritual enligt en tradition de är bekväma med (en läsning, kanske förbränning av ett hårstrå, eller liknande) och sedan gömmer avbilden nära personens sovplats.

Hör av dig till oss om du gjort detta, om ritualen omfattade hår och/eller offrets Sanna Namn användes från den förbannade och hur många som var länkade under ritualen, så meddelar vi spelaren om att deras roll är förbannad, och hur stark förbannelsen är.
Förbannelsen som dämpade häxor kan kasta är dock svag som magisk effekt betraktat (kan inte orsaka dödsfall eller permanent skada), och orsakar den drabbade rollen att ha otur, en obehagskänsla och dåligt humör. Effekten får den förbannade spelaren får spela ut.

En förbannelse pågår tills den magiska avbilden har avlägsnats från den förbannades direkta närhet, eller förstörts.

 

Upptäcka förtrollning

En svår trolldom för en dämpad häxa är att kunna få syn på pågående magiska effekter – till exempel att kunna se om en person är drabbad av en magisk förbannelse eller välsignelse. Effektivt är det omöjligt för en ensam runfjättrad häxa att klara detta – men två eller fler länkade häxor vars runor bleknat lite kan klara det.

Helare, som är ofjättrade, kan kasta denna trollkonst på egen hand, och kan alltså relativt enkelt se om någon har drabbats av förbannelse. Det är dock omöjligt att med magi se precis vem som har lagt förbannelsen och Helarna kan inte heller häva förbannelsen om man inte hittar avbilden.

Hela

Fjättrade häxor är alltför försvagade för att kunna hela något, utöver minimala skador på sig själva (små skrap- och skärsår, mindre blåmärken, lätt huvudvärk).

Tränade helare är dock mycket skickliga, och klarar enkelt att stilla även svåra blödningar, lägga rätt armar som gått ur led, läka sprickor i ben och till och med läka helt brutna ben så pass att läkningsprocessen kapas till en bråkdel av sin naturliga tid. För svårare skador kan det krävas en mer komplicerad ritual, och allt helande underlättas kraftigt av att samtidigt applicera traditionell, icke-magisk vård. Att ha helare närvarande fungerar alltid som enkel antibiotika.

Fjättra

Helarna som arbetar på Ästad Gård är särskilt utbildade i fjättring – tekniken att inskribera och förnya de runor som gör att staketet runt gården blir en okorsbar barriär för häxor, samt de runor som de intagna häxorna bär på sina kroppar. Processen kräver en särskild färg av hemlig sammansättning, samt läsande av vissa specifika ord på något samiskt språk.

Plåga

Denna besvärjelse är en sorts “magiskt tjuvnyp”, som unga häxlärlingar i alla tider har använt mot varandra för att bråka och mobba varandra utan att den drabbade kunnat uppvisa några bevis för att dådet begåtts. Den är så enkel att även de svagaste häxor kan utföra den om bara de fjättrande runorna har hunnit blekna en liten aning, och är också väldigt snabb. Allt som krävs är att röra sitt offer och mumla ett litet kraftord, och effekten är en omedelbar, intensiv, brännande smärta som går över efter ett par sekunder, ungefär som en elektrisk stöt. Effekten lämnar inga bestående spår, varken fysiska eller magiska, och är därför ett utmärkt sätt att utöva pennalism.

Välsignelse

Ofjättrade häxor kan lägga välsignelser över hela gårdar och familjer, men för de fjättrade häxorna på Ästad Gård krävs en liten läsning och handpåläggning.

Genom att lägga en hand på en annan person och läsa en välsignelse kan en häxa skänka tur och en känsla av lugn och ökat välbefinnande. Effekten håller i sig från ca. 30 minuter upp till flera timmar, beroende på hur stark den besvärjande häxan är, hur bleknade hennes runor är, och hur lugn den mottagande personen är (den mottagande spelaren bedömer detta, och rollspelar effekten därefter; starka känslor gör välsignelsen mindre effektiv).

En välsignelse förstärkt av en ritual kastad av flera länkade häxor eller med den välsignades SannNamn kan bli så stark att den välsignade framstår som drogad.

En välsignelse läst över en förbannad person motverkar temporärt förbannelsens effekter, men bara i några minuter.

En välsignelse läst över en person med dennes SannNamn tar bort de negativa effekterna av en liggande förbannelse, men ger inga positiva effekter förrän förbannelsen lyfts.

En variant av välsignelsen går att lägga över sig själv. Då tar den ofta form av en stunds meditation.

 

Frestelse

Denna besvärjelse bryter ned en persons inre hämningar, på ungefär samma sätt som alkohol, och kombinerad med vanlig klassisk charm och ett par välplacerade ord är den ett sätt för en häxa att få folk att agera efter vad de *egentligen* vill, även om det i vanliga fall skulle vara opassande, oetiskt eller oproffessionellt.

Besvärjelsen kräver att häxan vidrör den som ska besvärjas, tilltalar hen med namn, gör en kort läsning och utför en symbolisk “brytande” handling; t.ex. att klippa av en tråd eller ett snöre, att riva ett papper i tu, eller bryta av en pinne eller blyertspenna.

Effektens styrka beror i hög grad på den drabbades personlighet. En individ med starka undertryckta drifter och begär påverkas starkt, men en person som är trygg i sig själv påverkas svagt.
Generellt sett påverkas icke-häxor starkare av den här besvärjelsen än vad häxor gör. Undantaget är givetvis om den kombineras med häxans Sanna Namn.

Denna besvärjelse anses av många häxor vara djupt omoralisk, men Sataniska häxor ser den mer som ett sätt att befria människor från samhällets förtryck och låta dem bli mer sanna mot sig själva. Traditionellt har den också använts som “kärleksbesvärjelse” i olika former.

 

Åkalla Satan

Ofjättrade häxor kan kalla på alla möjliga magiska väsen, men under de fjättrande runornas inflytande är det i praktiken bara möjligt att kalla på Satan själv. Endast han är så stark att han kan höra de försvagade häxornas klena åkallan.

Magin kräver en ritual, och om tillräcklig kraft kan uppbringas får häxan kontakt med Satan. På egen hand kan en hängiven häxa förmodligen som mest få en kort ordväxling i sitt huvud med Djävulen, men länkade häxor kan efter en längre ritual samla tillräcklig kraft för att Hin Onde ska manifestera sig som synlig gestalt, och erbjuda en stunds audiens.