Dåtid till Nutid

1100-tal Lagar stiftas mot häxeri men bara mot sådant som skadar andra.

14-1600-tal Häxförföljelser.
[Wikipedia för fördjupning]

1668-1676 Det Stora Oväsendet var det mest intensiva perioden av häxförföljelser. [Wikipedia för fördjupning]

1734 års svenska lag föreskrev halshuggning, stegel och bål för häxeribrott.

1880 : Sista avdelningarna inom svenska kyrkan som utreder “häxerier” läggs ner. Svenska kyrkan överlåter dessutom ett arkiv i Uppsala med många insamlade så kallade “Sanna Namn” på häxor de utrett på olika vis genom åren. Arkivet hemligstämplas av staten och istället börjar det användas som ett sätt att skydda häxors sanna namn och istället ge dem nya namn och vid behov personuppgifter.

1906: Svenska Kyrkans officiella ursäkt till häxsläktet och deras barn som under århundraden drabbats av förföljelse.

1912: De sista häxmotståndarna i Svenska kyrkan stängs av från sina tjänster. Flertalet av dessa personer övergår till evangeliska rörelser.

Första världskriget. Många häxor anmäler sig frivilligt i sina hemländer och även svenska häxor strider som frivilliga i utländska förband.

1918 – Vår: Under våroffensiven gjorde ett större antal häxor sig skyldiga till fruktansvärda krigsbrott med stor förstörelse och många dödsfall, även bland civila.
Ett ikoniskt foto publiceras globalt av hur ett antal länkade häxor avtecknar sig mot ett eldhav, själva helt oskadda av lågorna. I slutet av kriget avslöjas hur häxor “länkat” och skapat massförstörelse även riktat mot civila.

1920 – Haagkonventionen om Häxkraft i krig skrivs mycket snart efter kriget. Svenska diplomater är i högsta grad involverade nere i Haag.

1939

3 sept 1939 Sveriges regering går ut med att ett nytt stort krig har brutit ut. Samma dag fattar Försvarstabens avdelning för särskilda insatser beslutet om att Order 79 ska genomföras.

Morgon 4 sept 1939: alla kända häxor meddelas att de kommer interneras/evakueras senast 15 sept under order 79.
Kommendanten Britt-Marie Larsson och Administratörerna Ingild Henriksson och Greta Ingvarsson samt Korpral Linnea Arneflo, ViceKorpral Märsta Johansson, Menig Christian Frostvang, Menig Gunnar Eriksson får sina placeringsorder.

Även Helarna Margareta och Ann-Britt får veta vart de ska.


13 september 1939: Kommendanten Britt Marie Larsson och Administratör Ingild Henriksson och Greta Ingvarsson samt Korpral Linnea Arneflo, ViceKorpral Märsta Johansson, Menig Christian Frostvang, Menig Gunnar Eriksson samt Helarna Margareta och Ann-Britt anländer till Ästad Gård med militärtransport. Ytterligare 4 meniga anländer med dem, däribland Menige Samuel Bjärn.

De som är vana vid Ästad Gård är främst kökspersonalen och vaktmästaren Marianne Oscarsson

14 sept 1939 12:00 sista frivilliga datum och tid att rapportera in i sin hemkommun. 6400 häxor, av dessa ca 640 män slussas först till Västerås och sedan ut på landet för att interneras på runt 250 gårdar på landsbygden. Främst badkolonier, skolor, barnkolonier och gamla prästgårdar och församlingshem.

17 September: De flesta häxorna anländer och försöker lära känna varandra och personalen. Amelie möter Samuel.

November: Amelie Carlsson blir gravid.

 

1940  

Februari:  Amelie Carlsson synbart gravid.

20 februari Menige Samuel Bjärn avslöjas som barnfader och blir omedelbart omförflyttad 20 februari på direkt order av Kommendaten.

22 februari: Hungerstrejk påbörjas som protest 22 februari. De som håller ut längst håller på i två veckor, till den 8 mars. Viola Carlsdotter blir dock mycket dålig. Helarna och sjukvården samarbetar bra.

April: Efter ett allvarligt sjukdomsfall i april 1940 när inte sjukvården var på plats och som inte heller kunde invänta ambulans gjorde Ann-Britt och Margareta sitt yttersta för att rädda liv och lyckas.

Juli: Viola Karlsdotter får ett besök av sin man godkänt och dessa får ett eget rum på ovanvåningen för en natt.

Augusti: 17 Augusti föder Amelie Carlsson sin son (Far Menige Bjärn). 

24 December: Häxan Alice Melbin fångas in en svensk stad och efter att hon processats I Vasteras kommer hon till Ästad Gård på julafton. Hon blir medlem I arbetslag ett. Ganska snart upptäcks det att hon är gravid, fader okänd.

1941


Vår: I Storbritannien har opinionen om brittiska häxor utomlands svängt. En kampanj vid namn “Bring our Witches home”, i det mesta driven av kvinnliga brittiska överklasshäxor, vinner mark och får till slut diplomatiska och militära resurser tilldelade sig.

1 Juli: Alice Melbin föder sin son, fader okänd. 

September:  

1:a september : Helaren Margaretas begäran om en tredje helare resulterar i att Helaren Anton Sandberg till slut anländer.

Nya vakter anländer.
Menige Lena Engström
Menige Asp Nilsson
Menige Göran Andersson
Menige Cleo Lennartsson

Influensa bryter snart efter detta ut, många sjuka. Majken Jansson i arbetslag 5 svårt sjuk och skickas iväg för att vårdas på annan plats. Helaren Anton vinner allas respekt med sitt idogna arbete.

13 oktober 1941 Lajvet börjar. Majken Jansson förväntas anlända, samt en ny Häxa vid namn Märta Johansson. Två Brittiska diplomater anländer Ästad Gård.

 

 

img_9572-1.jpg