En dag på gården

Schema
7:00 Vakterna vaknar – deras duschtid. Köket är antagligen redan vakna och ordnar kaffe till personalens morgonmöte. Den vakt som har fått ansvaret kvällen innan väcker resten av vakterna. De får 30 min på sig och de är ensamma om duscharna. Hälften av vaktstyrkan är nya och har ännu inte kommit igång med rutinerna. De övriga anställda vaknar vid egen tid så länge de är klara till morgonmötet.
7:30 De anställdas morgonmöte. Genomgång av gårdagens händelse, fördelning av dagens arbetsuppgifter. Vaktchefen och dennes assistent är på morgonmötet resterande väcker häxorna och är medhjälpliga vid duschningen.
7:30 Väckning – Duschar är öppna för intagna i 30 minuter (privat duschtid kan ordnas). Sex vakter övervakar normalt detta.
8:00 Frukost. Samtliga som äter frukost förväntas ställas sin disk på redan utpekad plats.
8:30 Duschar tillgängliga för personal som inte är upptagna. Fixtid (hår, makeup, kläder) för intagna.
9:00 Arbete/sysselsättning börjar för de intagna.
10:30 Elvakaffe. Nu får alla dricka kaffe.

12:00 Lunch för de flesta, detta kan till exempel innebära att vakter som är i tjänst äter tidigare eller senare. Lunch kan skickas av kökspersonal till interner/personal som behöver befinna sig på andra ställen.
13:00 Arbete för de intagna.
14:30 Kafferast, nu får alla dricka kaffe.
15:00 Arbete för de intagna.
16:30 Gymnastik för intagna och anställda ledd av Sjuksköterska Bjärn.
17:00 Fritid, bland annat fixtid efter arbete och gymnastik. (Hår, makeup, klädbyte)
18:00 Kvällsmat för de flesta.
19:00 Lugna inomhusaktiviteter – Detta kan ske tidigare om kvällsmaten har blivit undanstädad. Detta hjälper internerna gärna med då det innebär att de får mer fritid. Vid gott uppförande även musik och dans.
22:00 Släckning inlajv.

Parallellt med detta schema pågår även:
Inspektion och förnyelser av runor (Helare).
Hälsokontroller och tester (Sjukvård).
Administration och ansökningar (Administrationen).
Telefonsamtal och post (Administrationen och springpojken).
Tillåtna och ottilåtna rökraster (Rökare).
Samtal med Brittiska diplomater (Diplomater och administration).
Religöst rituellt beteende.