Tillgänglighet

I följande text kommer jag att beskriva faktorer som har att göra med hur tillgängligt lajvet är.

Luftburen Allergi och överkänslighet
Inga pälsdjur tillåts inomhus om de ej är assistentdjur.

Vi ber deltagare att främst använda parfymfria produkter, samt erbjuder parfymfri tvål på både toaletterna och i duscharna. Rökning får endast ske utanför källardörren på angiven plats och ytterkläder hängs sedan upp i källaren. Rökelse får enbart användas utomhus.
Det kommer om kvällarnas att eldas i en eldstad i huset, men det är inte en öppen brasa och ventilationen är god. Ta inte med jordnötter till Ästad. Övriga nätter får tas med men visa hänsyn för nötallergiker.

Mat
Anmälningsformuläret kommer att fråga preliminärt om födoämnesöverkänslighet och det är dessa vi kan tillmötesgå och inte matpreferenser. När matansvarig är tillsatt går det bra att ha en personlig kontakt med denna för att minska risken för att misstag ska ske. Menyn kommer släppas ungefär två veckor innan lajvet. 2016 års meny finns här.

Maten kommer antagligen vara vegetarisk i grund men vegansk mat kan serveras vid sidan av.
På grund av att vi bara har ett kök och använder oss av volontärer kan vi inte garantera glutenfri mat då korskontaminering kan uppstå. All mat är laktosfri. 

Rörelsenedsättning och smärttillstånd.
Enbart entréplan är tillgängligt med rullstol, hit kommer man in via en ramp och det finns två höj- och sänkbara sängar vid behov. Inomhustemperaturen är varm och behaglig, och vid behov kan man få en extra madrass. Två veckor innan lajvet startar kan de flesta roller ha haft influensan, om man önskar ha inlajvanledning att vila eller slippa vissa moment. Om man säger till i tid kan man få hjälp att slutstäda av en frivillig. Säg till om du har behov av fredad sovplats  

Mental energi/utmattningssyndrom / psykisk sjukdom / neuropsykiatriska funktionsvariationer
Som sagts tidigare har alla roller möjlighet att nyligen ha haft influensan och få lov att gå undan och vila dagtid. Vid ytterligare behov av sådant ordnar vi så att en gemensam sovsal upprättas som är doftfri, mörkläggningsbar och där man kan sätta upp en skylt om att ej störa. Rökare kommer ej att kunna sova i denna sovsal.
Lajvet är tydligt schemalagt så att man kan välja var man lägger sin energi. Man får ej bli störd från sin nattsömn mellan 22:00 och 07:00 om inte detta är överenskommet med dig som spelare. Sköt det så att du ej stör övriga som sover i samma rum.

Under samtliga workshops går det bra att spela in/fotografera och/eller leka med sin mobil om det hjälper ens koncentration och minne.

Könsidentitet
Anmälningsformuläret frågar om din könsidentitet för att kunna fördela antalet platser på lajvet för att kunna hålla lajvet “Kvinnocentrerat” när det kommer till fördelningen av deltagare. När det kommer till att välja roll finns enbart de binära könen man/kvinna och du väljer själv vilket av dessa din roll ska ha. Du kan läsa mer om hur lajvet hanterar kön och även om etnicitet här.

/Karin Edman