Så uppstod lajvet

IMG_8002

Ganska enkelt, Karin har från gång till gång ganska så livliga drömmar. Hela det här lajvet kom till henne en natt 2015 och efter att ha berättat det för medlemmar av Larp Women Unite Sverige om den udda drömmen och visat akvarellmålningen av sin karaktär, bestämde hon sig till slut att arrangera lajvet. En av grundbultarna för lajvet är att det är kvinnocentrerat. Inte bara inlajv med de roller som finns utan även i sättet det blir arrangerat.

Karin får främst hjälp av andra kvinnor och utgår från att deltagaren är kvinna eller vill spela kvinna om inte annat sägs. På så vis behöver inte lajvet vara separatistiskt utan inkluderar med en begränsning, nämligen att det sker på kvinnors villkor. Det finns många kön, men det här lajvet är kvinnocentrerat.